Kanak.cz
Body

Spolupracujeme

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, s kterými spolupracujeme, všem kteří nás podporují, nebo naopak my podporujeme je. Za to že jsou…

Ing. Antonín Jeřábek - www.injeton.cz

Podporuje nás jednatel firmy Injeton plast, s. r.o. ing. Antonín Jeřábek, vodák každým coulem, sdružujíc kolem sebe samé dobré lidi.

Domino - Městská charita Č. Budějovice - www.mchcb.cz

Podporujeme městskou charitu České Budějovice – Domino, což je služba pro lidi s mentálním onemocněním.

Člověk v tísni - www.clovekvtisni.cz

Podporujeme nevládní neziskovou organizaci Člověk v tísni, jejíž činnost vychází z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity.

Půjčovny lodí a kempy na Vltavě - www.spolekvltava.cz

Spolupracujeme s občanským sdružením Půjčovny lodí a kempy na Vltavě, jehož členy spojuje zájem o organizované i soukromé splouvání řeky Vltavy a ochrana přírody a krajiny kolem ní.

Amnesty International - www.amnesty.cz

Podporujeme hnutí Amnesty International, které usiluje o dodržování lidských práv na celém světě.

Sdružení pro Vltavu - www.sdruzeniprovltavu.cz

Spolupracujeme s občanským sdružením Sdružení pro Vltavu, které má za cíl přispět k uchování a zvelebování přirozených i generacemi předků vytvořených hodnot v oblasti Vltavy.

Obec Rožmitál na Šumavě - www.rozmitalnasumave.cz

Spolupracujeme s obcí Rožmitál na Šumavě, pod kterou územně spadáme.

FTonline s.r.o. - www.dokempu.cz

Spolupracujeme se společností FTonline s.r.o., která provozuje nejnavštěvovanější www stránky o českých a slovenských kempech, chatových osadách a tábořištích.

Bohumír Rada - www.profistranky.cz

Spolupracujeme s Bohumírem Radou, který je pro nás vším v oblasti IT technologií.

Vodácká trika - www.trikanavodu.cz/

Spolupracujeme s malou rodinnou firmou, která prodává kvalitní námořnická nebo vodácká trička a další drobnosti pro vodáky.

Město Kaplice - www.mestokaplice.cz

Spolupracujeme s městem Kaplice, pod kterým úředně spadáme.

Jiří Michlíček - www.foto-michlicek.cz

Podporuje nás náš dvorní fotograf, kameraman a kamarád Jiří Michlíček, člověk, jehož názory si vždy rádi poslechneme.

Vodácký informační portál - www.ivltava.cz/

Spolupracujeme s vodáckým informačním portálem iVltava, na kterém najdete aktuální informace a novinky o Vltavě, zajímavé pro vodáky.

Český kuličkový svaz - www.kulicky.com

Spolupracujeme s Českým kuličkovým svazem, který se zásadně podílí na rozvoji kuličkového sportu v České Republice.

Transparency International - www.transparency.cz

Podporujeme nevládní neziskovou organizaci Tranparency International, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování.


Kanak - Ověřeno vodáky 97.72 % - 1562 hodnocení