Kanak.cz
Body

Podmínky pro splouvání horní Vltavy

Informace, kontakt

telefon: +420 731 530 418
e-mail: splouvani.vltava@npsumava.cz

Přehledná tabulka pravidel splouvání Vltavy

Podmínky splouvání horní Vltavy

1) Čas vyplutí jednotlivých registrovaných lodí (skupin) je 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 s tolerancí 15 minut po stanovené hodině
2) Uvedené výšky hladin jsou vyznačeny ryskami na vodočetné lati na Soumarském Mostě u mostního pilíře. Pro určení výšky hladiny je rozhodný stav na vodočetné lati v daný den v 8:00 hodin. Při poklesu hladiny pod 52 cm bude vydáno upozornění, že následující den může nastat stav, kdy nebude možné příslušný úsek splouvat
3) Registrace plavidel pro splouvání úseku Soumarský Most – most u Pěkné se provádí prostřednictvím internetového registračního systému nebo v povolené době splouvání přímo v nástupním místě Soumarský Most (v případě neobsazených míst). Pro každé registrované plavidlo bude před splutím vyhrazeného úseku v nástupním místě Soumarský Most vydána nezaměnitelná registrační známka, kterou se při případné kontrole prokazuje naplnění ustanovení čl. 5 odst. 1 tohoto opatření obecné povahy týkající se registrace.

Provoz registračního místa Soumarský Most:

květen: soboty, neděle od 7.30 do 16.30 hodin
červen - říjen: denně od 7.30 do 16.30 hodin

Informace, kontakt:

telefon: +420 731 530 418
e-mail: splouvani.vltava@npsumava.cz

Výška hladiny:

Výška hladiny vody a podmínky splouvání pro daný den se určují každý den v 8:00 hodin na měrném profilu, který je umístěn na Soumarském Mostě na pilíři silničního mostu na trase Soumarský Most - České Žleby.

Registrace lodí

 • pomocí elektronického rezervačního systému na internetových stránkách http://www.npsumava.cz, nejdéle však do 15.00 hodiny před dnem požadovaného vyplutí (elektronické rezervace jsou nastaveny pro stav hladiny vody 50 - 60,9 cm - max. 7 lodí/hodina; při stavu hladiny vody nad 61 cm se tyto rezervace automaticky převedou - max. 20 lodí/hodina, ostatní lodě je možné rezervovat pouze na místě) a platba při elektronické rezervaci je možná pouze formou platební brány (GoPay): platební kartou
 • osobně na registračním místě Soumarský Most (pouze v požadovaný den vyplutí)

Typ lodě

 • kanoe nebo kajak

Registrační poplatek

při stavu vody 50-60,9 cm

 • elektronická registrace: registrační poplatek za jednu loď je 300,- CZK
 • na místě v den vyplutí: registrační poplatek za jednu loď je 500,- CZK při stavu vody nad 61cm
 • pouze na místě: registrační poplatek za jednu loď je 300,- CZK
 • platba při elektronické rezervaci je možná pouze formou platební brány (GoPay): platební kartou (pro platební karty je potřeba mít aktivovanou službu: platby přes internet; službu aktivujete ve Vaší bance)

Zrušení registrace/rezervace:

- podmínky pro zrušení rezervace:

 • při odhlášení do 7 dnů před vyplutím se vrací 100% registračního poplatku
 • při odhlášení v době 6 - 3 dny před vyplutím se vrací 50% registračního poplatku
 • při odhlášení v době 2 dny a méně před vyplutím se registrační poplatek nevrací
 • registrační poplatek se vrací v plné výši při výšce hladiny vody pod 49,9 cm včetně

Registrační známka

 • je současně i dokladem o registraci
 • v den splutí lze známku vyzvednout max. 15 minut před danou hodinou vyplutí
 • známka se lepí na přední špičku lodi; na lodi smí být pouze tato jediná aktuální známka

Podmínky vyplutí

-platí pro výšku hladiny vody 50 - 60,9 cm i nad 61 cm

 • vyzvednutí registrační známky max 15 minut před danou hodinou vyplutí
 • kdo nepřijde včas: - rezervace propadá
 • nebo může být nabídnuto případné volné místo v jinou hodinu v daný den
 • registrovaná plavidla musí vyplout max do 15 minut po započetí hodiny splouvání (s průvodcem i bez průvodce)

Součástí splnění podmínek ke splouvání je nutnost dodržení časového harmonogramu

 • 1. 00:00 hodin - vyplutí ze Soumarského Mostu, začátek úseku s povinnou registrací
 • 2. do 02:10 - Dobrá/železniční most, odpočinkové místo s povoleným výstupem na břeh
 • 3. do 03:40 - Chlum, odpočinkové místo s povoleným výstupem na břeh
 • 4. do 04:15 - soutok, odpočinkové místo s povoleným výstupem na břeh
 • 5. do 05:30 - Pěkná, konec úseku s povinnou registrací

- po celý úsek je zákaz výstupu na břeh mimo tato odpočinková místa

Poznámky

 • registrovaný vodák si sleduje nebo se informuje o aktuální výšce hladiny, zda je splouvání povoleno
 • pokud splouváte např. už z Lenory, pečlivě si naplánuje cestu s časovou rezervou (pro včasné vyzvednutí rezervace a dodržen hodiny vyplutí ze S. Mostu)
 • loď pro splouvání si zajišťuje každý vodák sám
 • je nutné předložit doklad o registraci (potvrzující e-mail o zaplacení registrace)
 • každý vodák jede na vlastní nebezpečí (i v případě doprovodu); za nezletilé děti zodpovídá přítomná zákonná osoba ve smyslu příslušných zákonných norem a předpisů nebo osoba vykonávající dohled a zodpovídá si za děti
 • splouvání se nemohou účastnit osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek
 • Další informace, které Vás v souvislosti se splouváním a registrací zajímají, naleznete na http://www.npsumava.cz, nebo Vám zodpovíme na telefonním čísle 731 530 418 nebo e-mailu: spravce.splouvani@npsumava.cz
 • Informační leták NP Šumava s pravidly splouvání horní Vltavy a s mapkou je možné stáhnout zde: (Stáhnout)

Pravidla chování správného vodáka

Pravidla pluje v proudnici a vyhýbá se mělčinám
Pravidla snaží se, aby záběry pádla neničily podvodní rostliny
Pravidla lodě plují za sebou, protože proudnice bývá úzká a lodě plující vedle sebe mohou najet na mělčinu
Pravidla vystupuje z lodi jen na místech k tomu určených
Pravidla vyhýbá se brodění řekou, aby neničil vodní rostliny a živočichy
Pravidla splouvá tiše, aby nerušil živočichy v okolí

Kanak - Ověřeno vodáky 98.12 % - 3518 hodnocení
Nové vodácké video!